Editorial Board SAACLR Kazimierz Wielki University Library
ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, Poland